Acupunctuur bij vruchtbaarheidsproblemen

Acupunctuur, Lezen waard

Acupunctuur versus Westerse Geneeskunde

In de zgn. Traditionele Chinese Geneeskunde ‘kijkt’ men op een andere manier naar het (dis-)functioneren van het menselijk lichaam dan in de Westerse Geneeskunde. Zo kan een patiënt in de Westerse Geneeskunde gezond verklaart worden daar waar de acupuncturist een duidelijke verstoring vaststelt. Hoofdoorzaak van dit verschil in benadering van patiënten c.q. vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ligt in het feit dat in de klassieke Westerse Geneeskunde 2 zaken vaak onderkend worden, met name het belang van wisselwerking tussen lichaam en geest en het belang van de vrouwelijke constitutie.

1) Wisselwerking tussen lichaam en geest

Emoties kunnen deze wisselwerking nadelig beïnvloeden. Voornamelijk stress is in het hedendaags maatschappelijk samenleven een niet te onderschatten probleem aan het worden.

Dit kan bij de vrouw leiden tot:

 • een hormonale disbalans door invloed van het hormoon cortisol ( stress geeft aanleiding tot aanmaak van dit hormoon ),
 • spasmen in de eileiders,
 • spasmen in de baarmoeder.

Bij de man leidt dit tot:

 • verminderen van het aantal zaadcellen,
 • verminderen van de beweeglijkheid van de zaadcellen,
 • impotentie.

2) De vrouwelijke constitutie

Het spijsverteringssysteem – maag en milt – is van uiterst belang voor de productie van energie ( Qi ) en bloed ( Xue ). De nieren worden in de Traditionele Chinese Geneeskunde rechtstreeks gelinkt aan het voortplantingssysteem. Bij minder goed functioneren van een van deze organen ontstaan problemen voor wat betreft zwanger worden. Ook vergroot de kans op een miskraam of moeilijke zwangerschap. Vandaar het belang om constitutionele zwaktes vast te kunnen stellen en indien nodig te verhelpen.

Wanneer kan acupunctuur helpen ?

Bij de vrouw:

 • verminderde doorbloeding ter hoogte van de voortplantingsorganen,
 • hormonale disbalans ( door ondersteunen van het endocriene systeem ),
 • ontregelde ovulatie of eisprong,
 • negatieve gevolgen van stress.

Bij de man:

 • verminderde zaadcelproductie,
 • verminderde beweeglijkheid van de zaadcellen,
 • ontregeld testosteronniveau,
 • negatieve gevolgen van stress.

Wanneer helpt acupunctuur niet?

Als een vrouw niet zwanger kan worden door een structureel probleem ( BV door blokkade van de eileiders ) is een acupunctuurbehandeling alleen niet aangewezen om zwanger te worden. In dit geval blijft in de meeste gevallen de behandeling ‘In Vitro Fertilisatie’ ( IVF) de enige optie. Maar ook hier kan acupunctuur een complementaire en waardevolle ondersteuning bieden. Om het succespercentage bij ‘In Virtro Fertilisatie’ gunstig te beïnvloeden blijkt een behandeling met acupunctuur zinvol.
Waarom behandelen met acupunctuur?

 • Verhoogde slaagkans bij IVF.
 • Geen nevenwerking.
 • Complementair aan Westerse Geneeskunde c.q. IVF.
 • Verkleinen van de kans op miskraam.

1. Verhoogde slaagkans bij In Vitro Fertilisatie

Recente studies wijzen uit dat acupunctuur de kans op succes bij IVF betekenisvol kan verhogen:

 • IVF-behandeling is succesvol bij 25% van de gevallen bij vrouwen onder de 35 jaar. ( American Society of Reproductive Medicine )
 • IVF-behandeling, ondersteund door acupunctuur, is succesvol in 42,5¨% van de gevallen. ( Christian Lauritzen Instituut, Ulm, Duitsland )
 • IVF-behandeling is succesvol in 26% van de gevallen zonder acupunctuur en in 42% met acupunctuur ( Fertility and Sterility Magazine, april 2002 )

2. Geen nevenwerkingen

De medicatie, die meestal voorgeschreven wordt om de kans op zwangerschap te verhogen, veroorzaakt nevenwerkingen zoals misselijkheid, opgeblazen gevoel, gewichtstoename, enz… Bij behandeling met acupunctuur zijn er geen nevenwerkingen.

3. Complementair aan Westerse Geneeskunde

De ene behandelvorm hoeft de andere niet uit te sluiten. De combinatie van Oosterse en Westerse geneeskunde is perfect mogelijk. Tal van onderzoeken hebben uitgewezen dat een bijkomende ondersteuning met acupunctuur een verhoging geeft op de kans om zwanger te worden.

4. Verkleinen van de kans op miskraam

Een miskraam wordt meestal veroorzaakt door:

 • chromosomale problemen,
 • ziekte bij de moeder,
 • hormonaal onevenwicht,
 • verstoring van het immuunsysteem,
 • onregelmatigheid van de baarmoeder,
 • omgevingsfactoren en specifieke levenshygiëne.

Behandelen met acupunctuur kan zeer nuttig zijn om de functie van het lichaam van de moeder te optimaliseren, het hormonaal evenwicht te regelen, het immuunsysteem te ondersteunen en de levenshygiëne te verbeteren. Chromosomale problemen kunnen met acupunctuur niet verholpen worden. Een miskraam is in dit geval vaak de natuurlijke weg om de zwangerschap van een niet-levensvatbare foetus te beëindigen. Onregelmatigheden van de baarmoeder dienen chirurgisch gecorrigeerd te worden.

Ninove, 21 februari 2007.

Bron : European Federation Oriental Medicine