Respiratoire therapie, ademhalingskinesitherapie of longrevalidatie heeft als doel de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm), longweefsel te herstellen of om belemmeringen voor een normale ademhaling ongedaan te maken.

Wanneer is therapie aangewezen?

De meest voorkomende aandoeningen die voor therapie in aanmerking komen zijn onder meer:

 • dyspnoe of kortademigheid (post COVID-19 – in combinatie met conditionele revalidatie)
 • bronchitis
 • bronchiolitis
 • COPD (chronisch obstructief longlijden)
 • RSV (respiratoir syncytieel virus) infectie bij jonge zuigelingen
 • pneumonie en bronchopneumonie
 • mucoviscidose
 • emfyseem
 • astma
 • sinusitis
 • tracheïtis
 • ….

Het genezingsproces van de longen wordt aanzienlijk bevorderd en versnelt met ondersteunende longrevalidatietechnieken.

Ademhalingstherapie

Wat houdt de behandeling in?

Naast manuele technieken maken wij gebruik van intrapulmonale percussieventilatie (IPV) of flowventilatie.

Het principe van IPV berust op een met ondersteundende druk gestuurde beademing, aangevuld met kleine luchtdruk-percussies. In combinatie met een aërosoltoediening zorgt deze techniek voor een vibratie-effect of mobilisatie van slijm en secreties in de diepere longdelen en een diep doordringen van de aërosolpartikels.

Mogelijke verklevingen worden losgemaakt, de longventilatie wordt verhoogd en het slijm of sputum wordt makkelijker gedraineerd. 

Hierdoor neemt de benauwdheid af en neemt het algemeen welbehagen snel toe.

Deze behandeltechniek heeft volgende voordelen

 • controle over uw ademhaling en het voorkomen van paniekreacties
 • de behandeling is toepasbaar zowel in een acute als chronische fase
 • een actieve medewerking van de patiënt is niet strikt noodzakelijk waardoor zelfs toepasbaar bij zuigelingen
 • medicatie kan toegediend worden via de aërosolgenerator
 • kostenbesparend effect door een verminderd medicijngebruik en antibiotica

 

Flowventilatie of IPV in beeld: