Omdat de spieren van de bekkenbodem inwendig gelegen zijn en u ze niet kan zien, is het moeilijk om ze correct te trainen en effectief te gebruiken. Daarom maken we tijdens de behandeling gebruik van myofeedback. Pelviene reëducatie omvat bekkenbodemoefeningen, myofeedbacktraining, elektrostimulatie en blaastraining.

Oorzaken van dysfunctie

De bekkenbodem bestaat uit een spierplaat met drie functies:

 • een steunfunctie van bekkenorganen o.a. blaas, baarmoeder en darm
 • een open- en sluitfunctie van de urinebuis en rectum
 • een seksuele functie

De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn of het kan zijn dat de bekkenbodemspieren niet op de goede manier of op het juiste moment functioneren. Hierdoor kunnen er ook blaasproblemen optreden.

Zowel vrouwen, mannen als kinderen kunnen klachten krijgen wanneer de bekkenbodem- en of blaasfunctie verstoord is:

 • in geval van cystocele (blaasverzakking) en/of hysterocele (baarmoederverzakking)
 • na een buik- of prostaatoperatie
 • na transgenderchirurgie
 • bij vaginisme
 • door neurologische aandoeningen
 • bij herhaalde cystitis (blaasontsteking)
 • wanneer zindelijkheidstraining niet lukt

Wanneer is therapie aangewezen?

 • bij verlies van urine bij lachen, hoesten, niezen of tillen
 • bij vaak optredende, plots hevige aandrang om te urineren
 • bij bedplassen
 • wanneer u s’nachts vaak moet opstaan om te urineren
 • bij moeilijkheden of pijn bij het urineren of ontlasten
 • bij seksuele problemen zoals pijn bij betrekkingen, vaginisme of erectieproblemen

Wat houdt een behandeling in?

Tijdens de eerste consultatie wordt uw specifieke klacht besproken en wordt er uitgebreid uitleg gegeven over de mogelijke benadering en behandeling van uw probleem. De werking en de sterkte van de bekkenbodemspieren wordt beoordeeld en de aandachtspunten die u zelf kan opvolgen worden toegelicht. Ook het effect van een juiste ademhaling, buik- en/of borstademhaling, wordt geëvalueerd.

Na een grondige analyse wordt een aangepaste behandeling en oefenprogramma op maat opgesteld.