Fasciatherapie is een vernieuwende behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard. Ze slaat een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten.

Het is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. De therapie houdt rekening met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden.

De toepassingsgebieden

  • Functionele stoornissen gaande van “vage” pijnen van het bewegings- of verteringsstelsel tot CVS, fibromyalgie en prikkelbare darmsyndroom.
  • Stressgebonden aandoeningen en “het functioneel somatische syndroom” bij burnout, depressie, stress.
  • Ondersteunende lichamelijke begeleiding in precaire levenssituaties: rouw, trauma, stress, een transformatieproces, scheiding, bij palliatieve zorgen.
  • Acute en chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat; zuiver lichamelijke pijnklachten.

Een functioneel somatisch syndroom betreft klachten als gevolg van een slecht functionerend aanpassingssysteem. Deze ontsporing kan een organische oorsprong hebben, maar kan evenzeer autonoom ontstaan of zich ontwikkelen vanuit een geestelijke overbelasting.

Op fysiologisch niveau raakt het biologisch, het endocrien en het neurologisch systeem ontregeld waarbij de persoon zowel lichamelijk als psycho-emotioneel niet goed meer functioneert. Lichamelijk resulteert dit in niet aangepaste spiertonus, doorbloedings- en drainagestoornissen, stoornissen in het pijnsysteem, recidiverende ontstekingen enz.

Op psycho-emotioneel niveau installeert er zich een algemeen gevoel van onbehagen en stemmingswisselingen. Dit resulteert in een negatieve belevingswereld met veranderd realiteitsbesef en een negatieve gedachtegang waardoor het gedrag kan veranderen.
Het lichaam stuurt negatieve informatie naar de hersenen en de hersenen sturen negatieve informatie naar het lichaam. Deze beide systemen beginnen elkaar “te voeden” en de patiënt raakt in een negatieve spiraal.

De therapeutische benadering, waarbij we dus zowel zuiver lichamelijke als algemene en aspecifieke klachten aanpakken, wordt in dergelijke gevallen aangevuld met een tweede aspect van de fasciatherapie namelijk het vormende aspect.

Door zijn vernieuwende denkwijze en zijn heel brede en fijnzinnige therapeutische invalshoek kan de fasciatherapie een efficiënte geneeswijze zijn voor zowel lichamelijke pijnklachten en aandoeningen van het bewegingsstelsel maar ook voor functioneel somatische stoornissen.