Therapeuticum Adriaens

Het therapeuticum Adriaens is een dynamische groepspraktijk
voor fasciatherapie, pelviene reeducatie en kinesitherapie.

Wij streven een optimale zorg na door na een grondige
evaluatie uw klachten op maat te behandelen.

Therapieën

Pelviene reëducatie

Pelviene reëducatie

Pelviene reëducatie omvat bekkenbodemoefeningen, biofeedbacktraining, elektrostimulatie en blaastraining.

Omdat de spieren van de bekkenbodem inwendig gelegen zijn en u ze niet kan zien, is het soms moeilijk om ze correct te trainen en effectief te gebruiken.
Daarom maken wij tijdens de behandeling gebruik van myofeedback.

Lees meer over Pelviene reëducatie

Fasciatherapie

Fasciatherapie is een vernieuwende behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard. Ze slaat een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten.

Lees meer over Fasciatherapie

Manuele Therapie

Manuele therapie

Het manueel behandelen van mensen die pijn voelen is waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. De theorieën erachter zijn steeds aangepast aan het verbeterde inzicht dat men heeft gekregen in de functie van het bewegingsstelsel. In het Therapeuticum Adriaens wordt de Manuele Therapie ad modum van der Bijl toegepast.

Lees meer over Manuele Therapie

Manuele lymfedrainage

Lymfedrainage

De manuele lymfdrainage is een vorm van drukmassage, die erop gericht is het lymfstelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter (dus sneller) via de lymfebanen af te voeren.

Binnen het Therapeuticum werken wij ad modem Vodder.

Lees meer over Manuele lymfedrainage

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingstherapie

Respiratoire therapie, longrevalidatie of ademhalingskinesitherapie heeft als doel de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm), longweefsel te herstellen of om belemmeringen voor een normale ademhaling ongedaan te maken.

Lees meer over Ademhalingskinesitherapie

Contacteer ons