Adviesverlening voor thuiszorgomkadering van ouderen

Visie

Levenslang in je eigen huis kunnen blijven wonen is wat iedereen nastreeft. In de vertrouwde omgeving en in de nabijheid van naaste buren, dicht bij de kinderen en andere familieleden. Vaak samen met een trouw huisdier als medegezel onder hetzelfde dak.

Wanneer de zorgafhankelijkheid van iemand zo groot is dat een voortdurende aanwezigheid van zorgverstrekkers zoals verpleegkundigen en kinesitherapeuten noodzakelijk is en/of wanneer iemand geen beroep kan doen op naaste familieleden om te helpen bij dagelijkse zorg, biedt verhuizen naar een geschikt huis voor residentiële zorg de ideale oplossing.

Levenslang thuis wonenDe zorgequipe van het rusthuis geeft veiligheid en het dagelijks contact met medebewoners zal gevoelens van eenzaamheid voorkomen.

Vaak overwegen mensen op een bepaalde leeftijd om te verhuizen naar een rusthuis omdat ze bang zijn om te vallen en omdat de infrastructuur van het huis niet meer aangepast is.

Een aantal (vaak kleine) aanpassingen aan de bestaande woning, aan de manier van leven én het gebruik van praktische hulpmiddelen laten echter toe om nooit de bestaande woning te moeten verlaten. Deze aanpassingen zijn vaak veel eenvoudiger dan men zou denken en vragen geen ingrijpende verbouwingen of drastische aanpassingen.

Een op maat samengesteld netwerk aan zorgverleners, mantelzorg en diensten kunnen extra bijdragen aan een maximale verlening van zorg, sociaal contact en dagdagelijkse hulpbehoefte in de thuisomgeving.

Bovendien zijn er aanzienlijke tegemoetkomingen en premies waar beroep kan op gedaan worden zodat de kosten minimaal blijven.

De verschillende bestaande mogelijkheden voor levenslang thuiswonen zijn voor veel mensen echter te complex, moeilijk vindbaar of ongekend en niet op eigen kracht te organiseren.

Dienstverlening

Wij beschikken over een brede waaier aan expertise en kennis op het vlak van ergonomie, zorgomkadering en zorginzicht. Onze doelstelling is om voor u en volgens uw wensen de woning en de leefomgeving toegankelijk en veilig te maken en te zorgen voor een sociaal netwerk zodat gevoelens van eenzaamheid geen kans krijgen.

Wij bekijken samen met u ter plaatse wat de noden zijn en op welke manier we met zo weinig mogelijk kosten een oplossing kunnen bieden.

Dit kan een herinrichting van de woning zijn zodat er meer ruimte  en toegankelijkheid wordt gemaakt voor een gemakkelijk gebruik van hulpmiddelen.

Vanuit onze ervaring geven wij praktische tips en ADL ondersteuning.

In functie van onderliggende ziektebeelden of handicaps kan een « zorgnetwerk » aan huis opgezet worden. Wij helpen u om uw weg te vinden in het zorglandschap.

Hierbij wordt steeds bekeken welke terugbetalingen van kosten er mogelijk zijn.

Wij geloven in samenwerking tussen verschillende actoren, elk met een eigen uitmuntende expertise. Binnen onze dienstverlening werken wij daarom samen met erkende thuiszorgdiensten en paramedici en verlenen wij bijstand aan mantelzorgers zodat er steeds een gepaste oplossing kan geboden worden voor elke hulpvraag.

Met andere woorden: wij zorgen voor een stevige « ruggengraat » zodat levenslang thuiswonen in alle veiligheid een realiteit wordt.

Contacteer ons voor begeleiding en advies op maat bij u thuis.

Anja Adriaens heeft meer dan 20 jaar ervaring in verschillende domeinen van gezondheidszorg op het vlak van therapie, kliniek en wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot ouderenzorg. Zij combineert een grote kennis aan pathologie en ziektebeelden met een uitgebreide praktische en financiële ervaring in residentiële- en thuiszorgomkadering voor ouderen.