Het manueel behandelen van mensen die pijn voelen is waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. De theorieën erachter zijn steeds aangepast aan het verbeterde inzicht dat men heeft gekregen in de functie van het bewegingsstelsel. In het Therapeuticum Adriaens wordt de Manuele Therapie ad modum van der Bijl toegepast.

De behandeling

Een  behandeling van top tot  teen, m.n. de ganse bewegingsketen, is noodzakelijk omdat de verschillende gewrichten elkaar beïnvloeden.

De eerste behandeling duurt in de regel ongeveer drie kwartier, de volgende vergen meestal een half uur.
Na een behandeling kunt u een verandering in uw houding en bewegingspatroon bemerken.
Er zijn mensen die soms enkele dagen wat napijn hebben omdat het lichaam zich moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Dit is een normaal verschijnsel en in de regel een gunstig teken.

De periode tussen de behandelingen is minimaal een week.
Na enkele behandelingen is die vaak twee tot vier weken. Dit is de tijd die het lichaam nodig heeft om zich aan de nieuwe/veranderde gewrichtsverhoudingen aan te passen.

Het onderzoek

Om goed te weten waar u last van heeft en welke zaken daar invloed op hebben, beginnen we met in de Manuele Therapie ad modum van der Bijl met een persoonlijk vraaggesprek.

Samen proberen wij te onderkennen :

  • welke pijn u precies voelt,
  • wanneer de klacht is begonnen,
  • wat de oorzaak zou kunnen zijn,
  • wat er al aan gedaan is
  • en welke gevolgen dit heeft voor uw dagelijkse bezigheden.

Daarnaast is het noodzakelijk een objectieve indruk te krijgen van de werking van uw gewrichten door een serie metingen en testen.
Dank zij deze gestandaardiseerde methode is het mogelijk de meest gepersonaliseerde behandelwijze te bepalen.

Geen bottenkrakerij!

Manuele Therapie is een behandelvorm van functiestoornissen in het bewegingsapparaat.

Na een grondige analyse van het individuele bewegingspatroon wordt, door het uitvoeren van handgrepen aan botstukken, getracht de verloren gegane beweeglijkheid in de gewrichten te herstellen. Zo wordt een herstel van de functie en mogelijk een genezing van de afwijking verkregen.

De handgrepen zijn gericht en subtiel.
In tegenstelling tot andere  methodes kent de Manuele Therapie ad modum van der Bijl geen toepassing van krachtige manipulaties in haar behandelwijze.